De Duitse invasie: 5 dagen oorlog

Op 10 mei jongstleden was het precies 77 jaar geleden dat Nazi-Duitsland Nederland binnenviel. Ons kleine landje werd daarmee voor het eerst in ruim 120 jaar betrokken in een grootschalige oorlog en in minder dan een week was de strijd alweer afgelopen voor ons, want op 15 mei 1940 was Nederland officieel bezet gebied. Hoe kan het dat ons land al zo snel op haar knieën werd gedwongen? Gewapend maar neutraal Als gevolg van de Napoleontische oorlogen (1795-1815) en de Belgische Afscheiding (1839) had ons land zijn positie als grote mogendheid binnen de Europese politiek verloren en was zij steeds meer afhankelijk geworden…

Lees meer

Nijmegen als frontstad: dagboeken van bevrijding (1940-1945)

Afgelopen week was ik uitgenodigd om een lezing te komen geven als gastspreker namens het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, bij de hogeschool van Nijmegen. De organisatie vroeg aan mij of ik iets kon vertellen over de geschiedenis van Nijmegen tijdens de oorlogsjaren en in het bijzonder het leven van de gewone Nijmeegse burger tijdens die periode. Dat was een interessante vraag in meerdere opzichten, maar vooral omdat deze vraag minder eenvoudig te beantwoorden is dan dat het lijkt. De klassieke geschiedschrijving heeft zich voornamelijk altijd bezig gehouden met “het Grote Verhaal”: de belangrijke data en gebeurtenissen, de politici en de veldslagen….

Lees meer